Disanja / Sve Što Treba Da Znate

Uđaji disanje / Ujjayi /Ujjayi Breath

Pored položaja koji se izvode u toku časa velika pažnja u jogi se posvećuje pravilnom disanju. Uvek dise na nos, ravnomerno kroz obe nozdrve, ukoliko nije naglašeno drugačije. Svaki pokret bi trebalo da prati dah, ili pri svakom udahu/izdahu izvodi se po jedan pokret. Za početnike ovo može biti naporno i odvlačiti pažnju od pravilnog … Наставите са читањем